This site uses cookies. Read our policy. ×

Декларация за поверителност

Защита на личните данни

Съдът спазва политиката за защита на личните данни на Съвета на Европа, доколкото това е в съответствие с изпълнение на неговите функции съгласно Европейската конвенция за правата на човека.

Съветът на Европа се ангажира да спазва неприкосновеността на личния живот. Неговата политика за защита на личните данни се основава на Регламент на Генералния секретар от 17 април 1989 г., който очертава система за защита на регистрите с лични данни в рамките на Съвета на Европа.

Повечето страници от сайта на Съвета на Европа не изискват лична информация, освен в определени случаи, във връзка с изпълнението на искания за он-лайн услуги. В такива случаи информацията се обработва в съответствие с Политиката за поверителност, описана по-долу.

Поверителност

Когато даден потребител се свързва с даден сайт, някои от неговите/нейните данни, като например Интернет цифров адрес (IP), навигация в сайта, използван софтуер, прекарано време и други подобни данни се съхраняват на сървърите на Съвета на Европа. Тези елементи не включват конкретни данни за потребителя. Информацията се използва само за вътрешна употреба, с цел анализ на трафика на сайта.

Съветът на Европа не поема отговорност по отношение на сигурността на въпросната информация – тази политика обхваща всички сайтове на Съвета на Европа.

Бисквитки

Моля, имайте предвид, че интернет страницата на Съда HUDOC използва бисквитки, за да:

  1. Запомни позицията на екрана за разширено търсене (т.е. отворен или затворен)
  2. Запомни позицията на Колекции от документи, Филтри, Ключови думи и други Раздели с филтри в панела Ограничи търсенето си в ляво на екрана   

 

Ако не желаете да използвате бисквитки, повечето браузъри ви позволяват да ги забраните. За да направите това, погледнете в менюто „Помощ” на вашия браузър.

Моля, имайте предвид, че за нас не е технически възможно да позволяваме да пренасяте настройките между вашите браузъри и устройства, така че ще трябва да промените тези настройки за всеки браузър, който използвате.