This site uses cookies. Read our policy. ×

База данни на HUDOC

Базата данни на HUDOC осигурява достъп до съдебната практика на Съда (Голяма камара, състав на съда и съдебни решения и определения на комисиите*, съобщени дела, съвещателни мнения и правни справки от Информационните данни на практиката на Съда), Европейската комисия по правата на човека (решения и доклади) и Комитета на министрите (резолюции).

*Решенията на комисиите се публикуват в HUDOC от април 2010 г. Не се публикуват решения, свързани с дела, разглеждани от един съдия. Решенията на Комисията преди 1960 г. са налични единствено на хартиен носител само в архивите на Съда.

 

Колекция от съобщения за пресата

 

Тази колекция съдържа всички съобщения за пресата, издадени от Секретариата след 1 януари 1999 г. Достъпни на английски и френски език, те включват кратки изложения на съдебни решения и определения, постановени от Съда, и информация за висящите дела и за дейността на Съда като цяло.

Помощ при ползване на HUDOC

HUDOC – Указания и Ръководство

Публикувани са от Съда два видеоклипа, които показват основните функции за търсене в базата данни на HUDOC.

Първият урок обяснява как да се извърши търсене в съдебната практика на Съда. Видеоклипът за разширено търсене обяснява подробно функционалността на базата данни на съдебната практика на Съда.

 

HUDOC Ръководство на потребителя

Онлайн формуляр

Практически указания за ползване на HUDOC на български език

Списък с ключови думи по Статии

Правните въпроси, разгледани във всяко дело, са обобщени в списък с ключови думи, избрани от речник с термините, взети (в повечето случаи), директно от текста на Конвенцията и Протоколите към нея.

Търсенето с тези ключови думи ще ви даде възможност да откриете група от документи с подобно правно съдържание.

Списъкът с ключови думи допълва списъка, който е достъпен чрез табулатора с Ключови думи в портала за търсене на HUDOC.


Английски  Френски

Руски Турски

Често задавани въпроси

Разделът Често задавани въпроси на HUDOC включва някои често задавани въпроси и може да се ползва като бърз справочник за търсене в HUDOC.
HUDOC ЧЗВ: Често задавани въпроси (cамо на английски)

Езикови версии

Информация за преводи на съдебната практика на Съда, извършени на неофициалните езици, може да намерите на страницата по-долу:


Езикови версии

Съвместими уеб браузъри

Понастоящем се поддържат следните уеб браузъри и операционни системи:

Microsoft Windows

Internet Explorer 5.5 и по-нови
Mozilla FireFox 1.4 и по-нови
Safari 3.1 и по-нови
Opera 9 и по-нови

Mac OS X

Mozilla FireFox 1.4 и по-нови
Safari 3.1.2 и по-нови
Opera 9 и по-нови

Mac OS до 9.1

Netscape Navigator 6.1 и по-нови
Mozilla Firefox 1.4 и по-нови