This site uses cookies. Read our policy. ×

Başvurucular için açıklama

AİHM önündeki usul

Başvurunuz, davanın türüne bağlı olarak Mahkeme’nin hukuki oluşumlarından birine tahsis edilir, bunlar:

  • Tek yargıç
  • Komite veya
  • Daire

Mahkemedeki davaların incelenme süreci

Mahkeme’deki başvurum

Başvurunun Bulunduğu Aşama

SOP (Başvurunun Bulunduğu Aşama) arama motoru, dileyen herkesin bir başvurunun yargılama sürecinin hangi aşamasında olduğunu öğrenmesine olanak sağlar.

Başvurunun Bulunduğu Aşama

Başvurunun Hükümete bildirilmesinden sonra uygulanan usul

Hükümete bildirim, bir başvurunun taraf Devlete tebliğ edilmesidir.

Bildirimden itibaren birbirini izleyen iki aşamalı bir usul uygulanabilir. Usulün çekişmesiz yargılamayı öngören ve 12 hafta sürecek olan ilk aşamasında, taraflar yargılamayı dostane çözümle sonuçlandırmaya davet edilir. Öngörülen sürenin bitiminde anlasmaya varılamadığı takdirde, çekişmeli yargılama aşamasına geçilir ve taraflar başvuruyla ilgili görüşlerini sunar.

Başvurunun Hükümete bildirilmesinden sonraki usul – çekişmesiz yargılama aşaması

Başvurunun Hükümete bildirilmesinden sonraki usul – çekişmeli yargılama aşaması

Yargılama usulünün iki aşamalı sürdürülmesinin uygun bulunmadığı durumlarda, yargılama tek aşamalı olarak yapılabilir. Bu durumda, muhtemel bir dostane çözüm ve başvuruya ilişkin karşılıklı görüşlerin sunulması konuları eş zamanlı olarak ele alınır.

Başvurunun Hükümete bildirilmesinden sonraki usul – tek aşamalı yargılama

Çekişmesiz yargılama usulü konusunda video sunumu

eComms - Mahkeme ile iletişim

E comms, başvurucu temsilcilerinin Mahkeme ile elektronik posta yoluyla irtibat kurmalarını sağlayan bir yöntemdir. Elektronik ortamda belge göndermeyi ve almayı sağlayan bu yöntem ancak başvurunun hükümete tebliğ edilmesinden sonraki aşamada Mahkemenin inisiyatifi ile uygulamaya konulabilir.

eComms 
Video