This site uses cookies. Read our policy. ×

Informaţii pentru reclamanţi

Procedura la CEDO

În funcţie de natura cauzei, cererile sunt atribuite uneia dintre formaţiunile judiciare ale Curţii, şi anume :

  • judecător unic
  • comitet
  • sau cameră

Examinarea cererilor de către Curte

Cererea dumneavoastră la CEDO

Stadiul procedural al cererilor

Motorul de căutare SOP (Stadiul procedurii) permite fiecărei persoane să verifice stadiul procedural al unei cereri.

Căutaţi o cauză

Procedura ulterioară comunicării

Comunicarea este notifificarea cererii către guvernul pârât.

Procedura ulterioară comunicării se poate desfășura în două etape consecutive. În cadrul etapei contencioase, părțile sunt invitate ca în termen de 12 săptămâni să examineze posibilitatea unei înțelegeri pe cale amiabilă. Dacă părțile nu ajung la nicio înțelegere, procedura intră în etapa contencioasă, pe parcursul căreia se desfășoară schimbul de observații între părți.

Procedura ulterioară comunicării unei cereri – etapa non-contencioasă

Procedura ulterioară comunicării unei cereri – etapa contencioasă

Procedura se poate desfășura de asemenea într-o singură etapă, atunci când nu poate fi scindată. În acest caz, eventualitea unei înțelegeri pe cale amiabilă și schimbul de observații sunt abordate în același timp.

Procedura ulterioară comunicării unei cereri – o singură etapă

Video despre procedura non-contencioasă

 

Video despre procedura non-contencioasă

(doar în limba engleză)

eComms - Comunicarea către Curte

eComms este un instrument de comunicare pe cale electronică destinat corespondenței între reprezentanții reclamanților și Curte. Curtea poate iniția această metodă de a trimite și de a primi documente pe cale electronică numai în stadiul procedural al comunicării, când cererea este adusă la cunoștința guvernului pârât.

eComms 
Videoclip