This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Romanian

Cum introduceţi corect o cerere

Dacă decideţi să sesizaţi Curtea, asiguraţi-vă că cererea dumneavoastră respectă instrucţiunile enunţate în articolul 47 din Regulamentul Curţii, care indică informaţiile şi documentele ce trebuie furnizate.

Absenţa unei informaţii sau a unui document dintre cele impuse de articolul 47 §§ 1 şi 2 va antrena neexaminarea de către Curte a capetelor dumneavoastră de cerere. Este deci obligatorie completarea tuturor rubricilor din formularul de cerere.

Articolul 47 Introducerea acţiunii (versiune în limba engleză)

O cerere introdusă corect va fi examinată de către Curte, dar aceasta nu garantează că va fi declarată admisibilă.

 

Protecţia datelor (numai în engleză)

Sesizarea Curţii

Formular de cerere

Descărcați, completați, imprimați și trimiteți formularul Curții, prin poștă, împreună cu toate documentele pertinente. Niciun alt formular nu trebuie folosit. Consultați documentele următoare pentru o completa formularul de cerere în mod corect.

 

Formular de cerere

Procedura la CEDO

Informaţii şi documente în atenţia persoanelor care au o cerere pendinte în faţa Curţii

Informaţii

Stadiul procedural al cererilor

Motorul de căutare SOP (Stadiul procedurii) permite fiecărei persoane să verifice stadiul procedural al unei cereri.

Căutaţi o cauză

Documente utile

Întrebări şi Răspunsuri

Broşura Întrebări şi răspunsuri se adresează reclamanţilor potenţiali.

 

 

Întrebări şi Răspunsuri

Cererea dumneavoastră la CEDO

Această broşură prezintă diferitele etape ale procedurii prin care Curtea examinează o cerere şi încearcă să răspundă principalelor întrebări pe care reclamanţii ar putea să şi le pună, mai ales după trimiterea cererii la Curte.

Cererea dumneavoastră la CEDO – Introducerea acţiunii şi etapele de examinare

Ghid practic de admisibilitate

Ghidul practic cu privire la criteriile de admisibilitate este destinat cu precădere avocaţilor care doresc să sesizeze Curtea. Acesta descrie condiţiile de admisibilitate pe care trebuie să le îndeplinească o cerere.

 

Ghid practic de admisibilitate

Examinarea cererilor

Această diagramă arată parcursul unei cereri la Curte în funcţie de organul judiciar.

Schema simplificată a traseului unei cereri la Curte în funcție de organul judiciar

Videoclip despre introducerea unei cereri

Acest clip este un tutorial care explică modul în care formularul de cerere trebuie completat pentru a fi examinat de către Curte. Chiar dacă acesta reflectă corect etapele esențiale ale introducerii unei cereri, anumite informații trebuie actualizate conform ultimelor documente de referință.

Videoclip "Cum introduceţi corect o cerere"

Cum se completează formularul de cerere

Videoclip despre condiţiile de admisibilitate

Admissibility - RON

Acest videoclip prezintă principalele condiţii de admisibilitate necesare pentru a sesiza Curtea.

Videoclip despre condiţiile de admisibilitate

COURTalks-disCOURs

Acest videoclip conţine o conferinţă de 15 minute a unui jurist de la grefa Curții Europene a Drepturilor Omului care a fost filmată în Sala de audieri a Curții. Conferinţa prezintă criteriile de admisibilitate pe care trebuie să le îndeplinească o cerere pentru a fi examinată de către Curte și se adresează în principal juriştilor și organizațiilor societății civile.

Videoclip

Admisibilitatea unei cereri

Film despre CEDO

Destinat unui public larg, acest video explică funcționarea Curții, arată dificultățile cu care se confruntă și descrie sfera domeniului său de activitate prin exemple de jurisprudență. Film

Măsuri provizorii

Ce sunt măsurile provizorii ?

Atunci când Curtea primește o cerere, aceasta poate solicita unui Stat să ia anumite măsuri pe durata examinării cauzei. De obicei, Curtea îi cere Statului să se abțină de la o anumită acțiune, de exemplu să nu expulzeze persoane în țări unde acestea ar fi expuse unui risc de moarte sau de aplicare a torturii.

Cereri de măsuri provizorii (Instrucţiuni practice)

Prezentare generală 

Informații practice

Curtea nu acordă măsuri provizorii decât în condiţii bine definite, mai précis atunci când există riscul unor încălcări grave ale Convenţiei. Cele mai multe cereri de măsuri provizorii nu sunt justificate şi, prin urmare, acestea sunt respinse.