This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Polish

W jaki sposób prawidłowo złożyć skargę

Jeśli zdecydują się Państwo na złożenie skargi do Trybunału, należy się upewnić, że skarga spełnia wymogi art. 47 Regulaminu Trybunału, który określa jakie informacje i dokumenty muszą być przedstawione.

Niedopełnienie któregokolwiek z wymogów określonych w art. 47 §§ 1 i 2 będzie skutkowało tym, że skarga nie zostanie rozpatrzona przez Trybunał. Konieczne jest więc prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza skargi.

Artykuł 47 Wszczęcie procedury (wersja angielska)

Skarga spełniająca wymagania wskazane w art. 47 będzie rozpatrzona przez Trybunał; nie oznacza to jednak, że zostanie ona uznana za dopuszczalną.

 

Ochrona danych (wyłącznie po angielsku)

Wniesienie skargi do Trybunału

Formularz skargi

Formularz skargi należy pobrać ze strony, wypełnić, wydrukować i wysłać pocztą na adres Trybunału, dołączając niezbędne dokumenty. Żaden inny typ formularza nie zostanie zaakceptowany. Proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami, które pomogą Państwu poprawnie wypełnić formularz skargi.

Formularz skargi

Postępowanie przed ETPCZ

Zbiór informacji i dokumentów przeznaczonych dla osób, których skarga jest zawisła przed Trybunałem.

Informacje

Etap postępowania skargi

Wyszukiwarka Trybunału SOP (État de la procédure/State of proceedings/ Etap postępowania) pozwala każdemu sprawdzić na jakim etapie postępowania znajduje się dana skarga.

Wyszukaj skargę

Przydatne dokumenty

Pytania i Odpowiedzi

Dział Pytania i odpowiedzi jest skierowany do osób zainteresowanych złożeniem skargi do Trybunału.

 

 

Pytania i Odpowiedzi

Moja skarga do ETPC

Niniejsza broszura opisująca kolejne etapy postępowania przed Trybunałem, ma za zadanie dostarczyć Państwu odpowiedzi na ewentualne pytania pojawiające się po wysłaniu skargi do Trybunału.

Moja skarga do Trybunału – Jak należy ją złożyć I jakie będą jej dalsze losy

Informacja na temat kryteriów dopuszczalności skargi

Praktyczny przewodnik po kryteriach dopuszczalności skargi jest skierowany głównie do prawników wnoszących skargę w imieniu skarżących. Przedstawia warunki, które skarga musi spełnić aby mogła być merytorycznie rozpoznana przez Trybunał.

 

Informacja na temat kryteriów dopuszczalności skargi

Wykres

Wykres obrazuje kolejne etapy rozpoznawania skargi, w zależności od składu, do którego zostanie przydzielona.

Wykres uproszczony

Film informujący jak złożyć skargę do Trybunału

Niniejszy film stanowi instrukcję jak należy wypełnić formularz skargi aby została ona przyjęta przez Trybunał do rozpoznania. Proszę zauważyć, że chociaż niniejszy film odpowiednio odzwierciedla istotne zagadnienia związane z wniesieniem skargi, niektóre informacje muszą być uaktualnione zgodnie z ostatnimi dokumentami źródłowymi.

Film “Jak prawidłowo złożyć skargę do Trybunału”

Jak wypełnić formularz skargi?

Film na temat warunków dopuszczalności

Admissibility - POL

Niniejszy film przedstawia najważniejsze warunki, które muszą być spełnione przy wnoszeniu skargi do Trybunału.

Film na temat warunków dopuszczalności

Film o Europejskim Trybunale Praw Człowieka

Niniejszy film, skierowany do szerokiej publiczności, opisuje funkcjonowanie Trybunału, przypomina, jakim wyzwaniom musi on stawić czoła oraz pokazuje zakres jego działalności na przykładach konkretnych spraw.

 

 

Film

Zastosowanie środka tymczasowego

Czym jest środek tymczasowy?

Po otrzymaniu skargi, na czas jej rozpatrywania, Trybunał może zdecydować o konieczności podjęcia przez Państwo pewnych środków tymczasowych. Zazwyczaj polega to na wezwaniu Państwa do powstrzymania się od podejmowania działań, na przykład przekazania osoby do kraju jego pochodzenia, jeżeli istnieje przypuszczenie, że będzie ona narażona na ryzyko śmierci lub tortur.

Instrukcja jak należy złożyć wniosek o zastosowanie środka tymczasowego

Informacja ogólna

Informacje praktyczne

Decyzja o zastosowaniu środka tymczasowego jest podejmowana przez Trybunał jedynie ściśle określonych przypadkach, w których występuje ryzyko poważnego pogwałcenia Konwencji. Znaczna ilość wniosków o zastosowanie środka tymczasowego jest składana w przypadkach niezgodnych z wymogami i jest z tego powodu odrzucana