This site uses cookies. Read our policy. ×

Hvordan man klager

Klageskjema

Hvordan man laster ned klageskjemaet

Klageskjema

Dette skjemaet virker bare med Adobe Reader 9 og senere utgaver og bare på datamaskiner med Windows og Mac OS X operativsystemer. Vennligst sørg for at Adobe Reader er installert på din datamaskin (du kan laste den ned fra www.adobe.com).

1. Lagre en kopi av skjemaet

 • Høyreklikk på linken eller ikonet over
 • Velg “Save target as”, “Save Link As” eller “Download Linked File As...”
 • Lagre skjemaet på din datamaskin

2. Fyll ut skjemaet

 • Åpne den lagrede kopien av skjemaet på din datamaskin i Adobe Reader
 • Fyll ut skjemaet og lagre det
 • Når du har fylt ut skjemaet, må du skrive det ut, underskrive det og sende det med post til Domstolen

Innsendelse av klager

Klagene til Domstolen må sendes til følgende adresse:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Vennligst vær oppmerksom på at en innsendt fax ikke lenger avbryter 4 måneders fristen.

Hvordan man fyller ut klageskjemaet

Hvis din klage er ufullstendig, vil den ikke bli behandlet av Domstolen, så det er viktig at du fyller ut hele klageskjemaet nøyaktig.

Veiledning for å fylle ut klageskjemaet

Gruppeklager

Hvis det er mer enn 10 klagere, bør representanten fremlegge, i tillegg til klageskjemaene og dokumenter, en fortegnelse med nødvendig kontaktopplysninger for hver klager.

Gruppeklager og kollektive klagere

Fullmakt

Hvordan man laster ned fullmakten

Fullmakt

Dette skjemaet virker bare med Adobe Reader 9 og senere utgaver og bare på datamaskiner med Windows og Mac OS X operativsystemer. Vennligst sørg for at Adobe Reader er installert på din datamaskin (du kan laste den ned fra www.adobe.com).

1. Lagre en kopi av skjemaet

 • Høyreklikk på linken eller ikonet over
 • Velg “Save target as”, “Save Link As” eller “Download Linked File As...”
 • Lagre skjemaet på din datamaskin

2. Fyll ut skjemaet

 • Åpne den lagrede kopien av skjemaet på din datamaskin i Adobe Reader
 • Fyll ut skjemaet og lagre det
 • Når du har fylt ut skjemaet, må du skrive det ut, underskrive det og sende det med post til Domstolen

Når bruker man fullmakten

This authority form should only be used if the applicant did not have a representative at the time of filling in the application form or if the applicant wishes to change the representative named in an application form already submitted to the Court.