This site uses cookies. Read our policy. ×

Miten valitus tehdään

Valituslomake

Miten valituslomake ladataan internetistä

Valituslomake

Valituslomakkeen virheettömään täyttämiseen tarvitaan vähintään Adobe Reader 9 -ohjelma. Lomake toimii ainoastaan Windows ja Mac OS X-käyttöjärjestelmillä. Teidän tulee varmistaa, että tietokoneellenne on asennettu Adobe Reader (ladattavissa osoitteessa www.adobe.com).

1. Tallentakaa kopio lomakkeesta

 • Napsauttakaa yläreunan linkkiä tai symbolia hiiren kakkospainikkeella
 • Valitkaa joko ”tallenna kohde nimellä” tai ”tallenna linkki nimellä”
 • Tallentakaa lomake tietokoneellenne haluamaanne kohtaan

2. Täyttäkää lomake

 • Avatkaa tallentamanne lomakkeen kopio Adobe Reader -ohjelman avulla
 • Täyttäkää lomake ja tallentakaa se
 • Täytettyänne lomakkeen Teidän tulee tulostaa se, allekirjoittaa se ja postittaa se tuomioistuimelle

Valituksen toimittaminen

Valituslomake tulee lähettää postitse osoitteeseen:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Huomioikaa, että valituksen lähettäminen faksilla ei enää keskeytä neljä kuukautta määräaikaa.

Miten valituslomake täytetään

Tuomioistuin ei käsittele puutteellisia valituksia. Tästä johtuen on ehdottoman tärkeää, että valituslomakkeen kaikki sarakkeet on huolellisesti täytetty.

Valituslomakkeen täyttöohjeet

Ryhmävalitukset

Kun kyseessä on useampi kuin 10 valittajaa, asiamiehen tulee valituslomakkeen ja asiakirjojen lisäksi toimittaa taulukko valittajien yksilöintitiedoista.

Lisäys koskien ryhmävalituksia ja monilukuisia valittajia

Valtakirjalomake

Miten ladata valtakirjalomake internetistä

Valtakirjalomake

Valituslomakkeen virheettömään täyttämiseen tarvitaan vähintään Adobe Reader 9 -ohjelma. Lomake toimii ainoastaan Windows ja Mac OS X-käyttöjärjestelmillä. Teidän tulee varmistaa, että tietokoneellenne on asennettu Adobe Reader (ladattavissa osoitteessa www.adobe.com).

1. Tallentakaa kopio lomakkeesta

 • Napsauttakaa yläreunan linkkiä tai symbolia hiiren kakkospainikkeella
 • Valitkaa joko ”tallenna kohde nimellä” tai ”tallenna linkki nimellä”
 • Tallentakaa lomake tietokoneellenne haluamaanne kohtaan

2. Täyttäkää lomake

 • Avatkaa tallentamanne lomakkeen kopio Adobe Reader -ohjelman avulla
 • Täyttäkää lomake ja tallentakaa se
 • Täytettyänne lomakkeen Teidän tulee tulostaa se, allekirjoittaa se ja postittaa se tuomioistuimelle

Milloin valtakirjalomaketta käytetään

Tämä valtakirjalomake tulee täyttää ainoastaan silloin, kun valittajalla ei ollut asiamiestä valituslomakkeen lähetysajankohtana tai mikäli valittaja haluaa vaihtaa tuomioistuimelle jo toimittamassaan valituslomakkeessa nimeämänsä asiamiehen.