Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Com presentar una demanda

Formulari de demanda

Com descarregar el formulari de demanda

Formulari de demanda

Aquest formulari només funcionarà correctament amb la versió d’ Adobe Reader 9 o bé amb versions posteriors i a través dels sistemes operatius de Windows i Mac OS X. Asseguri’ s de tenir Adobe Reader instal·lat en el seu ordinador (descàrrega disponible a www.adobe.com).

1. Guardar una còpia del formulari

 • Faci clic amb el botó dret del ratolí al link o a la icona de sota
 • Esculli una de les opcions “Guardar l’objectiu com”, “Guardar l’enllaç com” o bé “Descarregar l’arxiu vinculat com”
 • Guardi el formulari localment en el seu ordinador

2. Omplir el formulari

 • Obri la còpia del formulari que hagi guardat localment amb Adobe Reader
 • Ompli el formulari i guardi’l
 • Una vegada omplert, imprimeixi, firmi i envii el formulari per correu postal al Tribunal

Tramesa de les demandes

Cal enviar les demandes obligatòriament per via postal a l’adreça següent

Madame la Greffière
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

La tramesa d’una demanda per fax ja no interromp el termini de 4 mesos.

Com omplir el formulari de demanda

Si l’expedient està incomplet no serà examinat pel Tribunal; és important omplir tots els camps del formulari de demanda minuciosament.

Cóm omplir el formulari de demanda

Demandes col·lectives.

En cas que hi hagi més de 10 demandants, el representant ha de proporcionar, a més dels formularis de demanda i dels documents, un taulell recapitulatiu amb els noms i les dades de cada demandant.

Annex : casos presentats per diversos demandants

Formulari de poder

Com descarregar el formulari de poder

Formulari de poder

Aquest formulari només funcionarà correctament amb la versió d’ Adobe Reader 9 o bé amb versions posteriors i a través dels sistemes operatius de Windows i Mac OS X. Asseguri’ s de tenir Adobe Reader instal·lat en el seu ordinador (descàrrega disponible a www.adobe.com).

1. Guardar una còpia del formulari

 • Faci clic amb el botó dret del ratolí al link o a la icona de sota
 • Esculli una de les opcions “Guardar l’objectiu com”, “Guardar l’enllaç com” o bé “Descarregar l’arxiu vinculat com”
 • Guardi el formulari localment en el seu ordinador

2. Omplir el formulari

 • Obri la còpia del formulari que hagi guardat localment amb Adobe Reader
 • Ompli el formulari i guardi’l
 • Una vegada omplert, imprimeixi, firmi i envii el formulari per correu postal al Tribunal

Quan utilitzar el formulari de poder

Aquest formulari de poder només s’ha d’utilitzar si el demandant no estava representat quan es va completar el formulari de demanda o si el demandant desitja escollir un altre representant que el que figura en el formulari sotmès al Tribunal.