This site uses cookies. Read our policy. ×

Как да подадем редовна жалба до Съда

Формуляр на жалба

Как да изтеглите формуляра от интернет сайта на Съда

Формуляр на жалба

Формулярът ще функционира правилно единствено с Adobe Reader 9 или негова по-нова версия, и само с операционните системи Windows и Mac OS X. Непременно трябва да имате инсталиран Adobe Reader на Вашия компютър (можете да го изтеглите от www.adobe.com).

1. Запаметяване на копие на формуляра

 • С десен бутон на мишката натиснете върху препратката или иконата по-горе
 • Изберете една от опциите “Запиши целевия файл като” или “Запиши връзката като”
 • Запазете формуляра на избраното от Вас място в паметта на компютъра Ви

2. Попълване на формуляра

 • Отворете запаметеното копие на формуляра с Adobe Reader
 • Попълнете формуляра и го запазете в паметта на компютъра
 • След като попълните формуляра, трябва да го разпечатате, да го подпишете и да го изпратите до Съда по пощата

Изпращане на жалбите

Жалбите трябва задължително да бъдат изпратени по пощата на следния адрес:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Моля обърнете внимание, че изпращането на жалба по факс вече не прекъсва 4-месечния срок.

Как да попълните формуляра

Ако Вашата жалба е непълна, тя няма да бъде разгледана от Съда. Следователно, трябва да бъдете изключително внимателни и да попълните всички раздели на формуляра.

Обяснителна бележка за попълване на формуляра на жалба

Групови жалби

Ако жалбоподателите са повече от 10, представителят трябва да представи освен формулярите на жалбите и документите, и таблица, посочваща необходимите индивидуализиращи белези за всеки жалбоподател.

Групови жалби и множество жалбоподатели

Формуляр на пълномощно

Как да изтеглите формуляра на пълномощно от интернет сайта на Съда

Формуляр на пълномощно

Формулярът ще функционира правилно единствено с Adobe Reader 9 или негова по-нова версия, и само с операционните системи Windows и Mac OS X. Непременно трябва да имате инсталиран Adobe Reader на Вашия компютър (можете да го изтеглите от www.adobe.com).

1. Запаметяване на копие на формуляра

 • С десен бутон на мишката натиснете върху препратката или иконата по-горе
 • Изберете една от опциите “Запиши целевия файл като” или “Запиши връзката като”
 • Запазете формуляра на избраното от Вас място в паметта на компютъра Ви

2. Попълване на формуляра

 • Отворете запаметеното копие на формуляра с Adobe Reader
 • Попълнете формуляра и го запазете в паметта на компютъра
 • След като попълните формуляра, трябва да го разпечатате, да го подпишете и да го изпратите до Съда по пощата

Кога се използва този формуляр на пълномощно

Настоящият формуляр на пълномощно трябва да бъде използван единствено, в случай че към момента на попълване на формуляра на жалба жалбоподателят все още не e имал представител или в случай че жалбоподателят впоследствие желае да посочи друг представител, различен от вече посочения във формуляра на жалба.