This site uses cookies. Read our policy. ×

Tietoa valittajille

Käsittely Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa

Tapauksesta riippuen, valitukset käsitellään jossakin tuomioistuimen seuraavista oikeudellisista kokoonpanoista:

  • yhden tuomarin kokoonpano
  • komitea
  • tai jaosto

Valitusten eteneminen tuomioistuimessa

Valitukseni tuomioistuimelle (englanninkielinen versio)

Valituksen käsittelyvaihe

SOP-hakukoneella (state of proceedings/käsittelyvaihe) on mahdollista saada selville, missä käsittelyvaiheessa valitus on.

Etsi valitus

Menettely kommunikoinnin jälkeen

Kommunikointi tarkoittaa valituksen saattamista hallituksen tietoon.

Menettely voidaan sen jälkeen jakaa kahteen peräkkäiseen vaiheeseen. Sovintomenettelyn aikana osapuolia pyydetään 12 viikon määräajassa tutkimaan, onko sovinto asiassa mahdollinen. Elleivät osapuolet pääse sovintoon, menettely siirtyy pääkäsittelyvaiheeseen. Menettelyn tässä vaiheessa osapuolet vaihtavat vastineitaan.

Menettely sen jälkeen, kun valitus on saatettu hallituksen tietoon – sovintomenettelyvaihe
Menettely sen jälkeen, kun valitus on saatettu hallituksen tietoon – pääkäsittelyvaihe

Valitusasia voidaan käsitellä myös pelkästään yhdessä vaiheessa, mikäli ei ole tarkoituksenmukaista jakaa sitä kahteen eri vaiheeseen. Tässä tapauksessa sovintoneuvottelut ja vastineiden vaihto tapahtuvat samanaikaisesti.

Tiedoksiannolla tarkoitetaan valituksen saattamista vastaajana toimivan hallituksen tietoon huomioiden tekemistä varten.

Menettely sen jälkeen, kun valitus on saatettu hallituksen tietoon – yksi vaihe

Video sovintomenettelystä

 

Video sovintomenettelystä

(vain englanniksi)

eComms - Yhteydenpito tuomioistuimeen

eComms on tekninen väline, jonka avulla valittajien asiamiehet voivat asioida tuomioistuimen kanssa sähköisesti. Tämä sähköinen asiakirjojen lähetys- ja vastaanottojärjestelmä voidaan ottaa käyttöön tuomioistuimen aloitteesta valituksen tultua kommunikaatiovaiheeseen, eli vasta siinä vaiheessa, kun valitus on annettu tiedoksi vastaajavaltiolle.

eComms
Video