This site uses cookies. Read our policy. ×

Info kaebajatele

EIÕK menetlus

Olenevalt asjast antakse kaebus lahendada Kohtu vastavale koosseisule:

  • Üksikkohtunikule
  • Komiteele
  • Kojale

Asjade menetlemine Kohtus

Minu avaldus Kohtusse (Ingliskeelne versioon)

Menetluse seis

Kohtu menetlusstaadiumi otsingumootor (SOP) võimaldab igaühel teada saada avalduse menetluse seisu.

Otsi avaldust

Menetlus pärast valitsuse teavitamist

Valitsuse teavitamine on vastustaja valitsuse informeerimine esitatud avaldusest.

Menetluse saab jaotada kaheks etapiks. Kokkuleppe sõlmimise etapis palutakse pooltel 12 nädala jooksul kaaluda sõbraliku kokkuleppe sõlmimise võimalust. Kui kokkuleppele ei jõuta, siis algab kohtuliku vaidluse etapp, mille käigus vahetatakse poolte seisukohti.

Menetlus pärast valitsuse teavitamist - kokkuleppe sõlmimise etapp

Menetlus pärast valitsuse teavitamist – kohtuliku vaidluse etapp

Menetlus võib koosneda ka ainult ühest etapist, kui kaheks jagamine ei ole kohane. Sel juhul vahetatakse seisukohti nii sõbraliku kokkuleppe kui ka sisu osas üheaegselt.

Ühe-etapiline menetlus pärast valitsuse teavitamist avaldusest

Video kokkuleppe sõlmimise etapist

 

Video kokkuleppe sõlmimise etapist

(ainult inglise keeles)

eComms - Suhtlemine Kohtuga

eComms on tööriist, mis võimaldab kaebajate esindajatel suhelda Kohtuga, kasutades elektroonilist kanalit. Võimaluse saata ja saada dokumente elektrooniliselt võib Kohus anda ainult selles menetluse staadiumis, mil pooltelt küsitakse vastulauseid, s.t kui avaldusest teavitatakse vastustajariigi Valitsust.

eComms
Video