This site uses cookies. Read our policy. ×

Информация за жалбоподателите

Производството пред ЕСПЧ

Според характера на делото, жалбите се разпределят на състав на Съда, както следва:

  • едноличен състав
  • комитет от трима съдии
  • или камара

Разглеждане на жалбите

Моята жалба пред Съда

Справки по движението на жалбите

Формулярът за справки по движението на жалбите дава възможност да се провери на какъв стадий от производството се намира дадена жалба.

Търсене

Производство след комуникация на жалбата

Комуникацията е уведомяването на правителството-ответник за жалбата.

Производството след комуникация може да протече в две последователни фази. По време на споразумителната фаза, страните са поканени да направят опит за постигане на приятелско споразумение в срок от 12 седмици. Ако не се постигне споразумение, започва спорното производство, в рамките на което страните разменят своите становища.

Производство след комуникация на жалбата – споразумителна фаза

Производство след комуникация на жалбата – спорна фаза

Когато разделянето на производството не е целесъобразно, то протича в една фаза. В този случай, преговорите за приятелско споразумение и размяната на становища се провеждат едновременно.

Производство след комуникация на жалбата в една фаза

Видео относно споразумителното производство

eComms - Обмен на информация със Съда

eComms е средство, което дава възможност на представителите на жалбоподателите да обменят информация със Съда по електронен път. Този метод на електронен обмен на документи може да бъде приложен по инициатива на Съда единствено в стадия на производството, когато правителството-ответник е уведомено за жалбата.

eComms
Видео клип