This site uses cookies. Read our policy. ×

Տեղեկատվություն դիմումատուներին

Գործընթացը ՄԻԵԴ-ում

Գործի բնույթից ելնելով՝ դիմումները քննվում են համապատասխան դատական միավորի կողմից, մասնավորապես՝

  • միանձնյա դատավորի
  • հանձնաժողովի կամ
  • պալատի կողմից

Գործի վարույթը դատարանում

Իմ գանգատը ՄԻԵԴ-ում

Գործի վարույթի ընթացքը

Գործի վարույթի ընթացքի (անգլերեն՝ SOP - State of Proceedings) որոնողական համակարգը հնարավորություն է տալիս պարզել, թե գործի վարույթն ինչ փուլում է գտնվում Դատարան ներկայացված դիմումի կապակցությամբ:

Գործի որոնում

Ընթացակարգը դիմումի կոմունիկացիայից հետո

Կոմունիկացիան պատասխանող կառավարությանը դիմումի մասին ծանուցումն է:

Գործի վարույթն այնուհետև կարող է իրականացվել իրար հաջորդող երկու փուլերով: Դատական վիճաբանություններին նախորդող փուլում կողմերին առաջարկվում է քննարկել բարեկամական կարգավորման հնարավորությունը՝ 12 շաբաթվա ընթացքում: Համաձայնության չգալու դեպքում սկսվում է դատական վիճաբանությունների փուլը, որի ընթացքում կողմերը փոխանակում են իրենց առարկությունները:

Ընթացակարգը դիմումի կոմունիկացիայից հետո. դատական վիճաբանություններին նախորդող փուլ

Ընթացակարգը դիմումի կոմունիկացիայից հետո. դատական վիճաբանությունների փուլ

Գործի վարույթը կարող է նաև իրականացվել մեկ ընդհանուր փուլով, եթե այդպիսի բաժանումը նպատակահարմար չէ, որի դեպքում հնարավոր բարեկամական կարգավորման հարցը և կողմերի առարկությունների փոխանակումը կատարվում են զուգահեռ:

Ընթացակարգը դիմումի կոմունիկացիայից հետո. մեկ ընդհանուր փուլ

Տեսահոլովակ՝ դատական վիճաբանություններին նախորդող փուլի վերաբերյալ

eComms - Դատարանի հետ հաղորդակցությունը

eComms-ը համակարգ է, որը դիմողների ներկայացուցիչներին հնարավորություն է ընձեռնում Դատարանի հետ նամակագրություն վարել էլեկտրոնային կապի միջոցով: Էլեկտրոնային ձևով փաստաթղթեր ուղարկելու և ստանալու այս համակարգը Դատարանի կողմից կարող է ակտիվացվել միայն գործի վարույթի այն փուլում, երբ դիմումի մասին ծանուցվում է պատասխանող Կառավարությանը:

eComms
Տեսանյութ